LET OP: Dit is niet de stichting WAG voor aardbeving schade in Groningen.

Welkom 

Beter een goede buur dan een verre vriend!
Het is al een oud gezegde, maar het geldt vandaag de dag nog steeds. Of moeten we zeggen dat het juist vandaag de dag geldt? 
De stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe is daarom ook blij met het feit dat steeds meer inwoners activiteiten ontplooien die een veilige leef- en werkomgeving ten goede komen. Vaak worden deze activiteiten uitgevoerd door vrijwilligers en daar waar nodig ook nog bekostigd uit eigen middelen. Mede ingegeven door de vruchten die de verschillende activiteiten afwerpen, werd de roep steeds luider om vrijwilligers eens in het zonnetje te kunnen zetten en eventueel te compenseren voor de kosten die zij maken. Hiervoor zijn natuurlijk gelden nodig en de stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe zet zich onder meer hiervoor in.

Draag je de stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe een warm hart toe en wil je ze financieel steunen? Dat kan! Je kunt hier op deze website meer informatie over vinden en daarmee ook zelf je steentje bijdragen aan een veilig leef- en werkklimaat in Kootwijkerbroek en Stroe. 

Laatste nieuws

 

Jaarrekening/jaarverslag over 2023 (08-07-2024)
De definitieve jaarrekening (incl. jaarverslag) over het jaar 2023 is opgesteld en deze kunt u hier bekijken/downloaden.

 

Jaarrekening/jaarverslag over 2022 (18-07-2023)
De definitieve jaarrekening (incl. jaarverslag) over het jaar 2022 is opgesteld en deze kunt u hier bekijken/downloaden.

 

Jaarrekening/jaarverslag over 2021 (30-06-2022)
De definitieve jaarrekening (incl. jaarverslag) over het jaar 2021 is opgesteld en deze kunt u hier bekijken/downloaden.

 

Jaarrekening/jaarverslag over 2020 (09-11-2021)
De definitieve jaarrekening (incl. jaarverslag) over het jaar 2020 is opgesteld en deze kunt u hier bekijken/downloaden.

 

Jaarrekening/jaarverslag over 2019 (14-12-2020)
De definitieve jaarrekening (incl. jaarverslag) over het jaar 2019 is opgesteld en deze kunt u hier bekijken/downloaden.

 

Jaarrekening/jaarverslag over 2018 (14-12-2020)
De definitieve jaarrekening (incl. jaarverslag) over het jaar 2018 is opgesteld en deze kunt u hier bekijken/downloaden.

 

Jaarrekening/jaarverslag over 2017 (15-03-2018)
De definitieve jaarrekening (incl. jaarverslag) over het jaar 2017 is opgesteld en deze kunt u hier bekijken/downloaden.


Jaarrekening/jaarverslag over 2016 (30-06-2017)

De definitieve jaarrekening (incl. jaarverslag) over het jaar 2016 is opgesteld en deze kunt u hier bekijken/downloaden.

 

Jaarrekening/jaarverslag over 2015 (09-06-2016)

De definitieve jaarrekening (incl. jaarverslag) over het jaar 2015 is opgesteld en deze kunt u hier bekijken/downloaden.

 

Doneer nu!

Financieel steunen?

Wil je de stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe financieel steunen? Maak dan je gift, donatie of schenking over op;

Rekeningnummer: NL56 RABO 0303971827
T.n.v.: Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe
Fiscaal nummer: 855203109

 

ANBI

Als stichting zijn wij aangewezen als ANBI en gift(en) zijn daardoor aftrekbaar voor de belasting.