Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe


Het ontstaan

In zowel Kootwijkerbroek als Stroe worden er door inwoners steeds meer activiteiten ontplooid om een veilige leef- en werkomgeving te creëren. Vaak worden deze activiteiten uitgevoerd door vrijwilligers en daar waar nodig ook bekostigd uit eigen middelen. Mede ingegeven door de vruchten die de verschillende activiteiten afwerpen, werd de roep steeds luider om de vrijwilligers eens in het zonnetje te kunnen zetten en eventueel te compenseren voor de kosten die zij maken. Hiervoor zijn natuurlijk gelden nodig en om deze te kunnen verwerven en beheren is de stichting 'WAG Kootwijkerbroek - Stroe' in het leven geroepen.


Is de stichting hetzelfde als de Whatsapp groep Kootwijkerbroek - Stroe?

Nee, de stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe is een op zichzelf staande en onafhankelijke stichting die geheel los staat van de Whatsapp groep Kootwijkerbroek - Stroe. 


Zijn giften, donaties en/of schenken aan de stichting voor de belasting aftrekbaar? 

Ja.  De stichting is door door de Belastingdienst aangewezen als een (culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en giften zijn daardoor aftrekbaar voor de belasting. Ons fiscaal nummer is 855203109.


Ik wil graag een financiële bijdrage leveren - wat is het rekeningnummer?

Rekeningnummer: NL 56 RABO 0303971827
Tenaamstelling: Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe
Fiscaal nummer: 855203109

Wil je geld inzamelen voor de stichting of contant een gift te doen? Neem dan contact op met de penningmeester van de stichting.

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen.

  • Jacco Vos
  • Adriaan van der Zande (voorzitter)
  • Gerjanne Donkersteeg
  • Geke Kous


Het bestuur verricht haar werkzaamheden geheel op vrijwillige basis en ontvangt hiervoor derhalve geen beloning.