Doelstelling

De doelstelling van de stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe luidt als volgt:

  1. het bevorderen van een veilig leef- en werkklimaat in Kootwijkerbroek en Stroe;
  2. het in financiƫle zin ondersteunen van de vrijwillgersactiviteiten die een concrete bijdrage leveren aan de veiligheid van mensen in Kootwijkerbroek en Stroe waaronder de Whats App Groep Kootwijkerbroek - Stroe;
  3. het geven van voorlichting en het organiseren van bijeenkomsten mede met oog op fondsenwerving;
  4. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 


Meer informatie over de wijze waarop wij de bovenstaande doelstellingen willen realiseren c.q. onze werkzaamheden, de wijze waarop wij geld werven, beheren en besteden is te lezen in ons beleidsplan.

Doneer nu!

Financieel steunen?

Wil je de stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe financieel steunen? Maak dan je gift, donatie of schenking over op;

Rekeningnummer: NL56 RABO 0303971827
T.n.v.: Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe
Fiscaal nummer: 855203109

 

ANBI

Als stichting zijn wij aangewezen als ANBI en gift(en) zijn daardoor aftrekbaar voor de belasting.